Inregelen luchtdebieten / Rookproef

De Smitsair-JET systemen worden compleet geleverd met professionele inbedrijfstelling waaronder afstelling van de Jets op locatie, maken van luchtsnelheidsmetingen en het verstrekken van  luchttechnische meetrapportage. 

Hiermee bent u verzekerd van een optimaal afgesteld luchtverdeelsysteem wat resulteert in een hoog comfort en besparing van energiekosten. Het meten van de uitblaassnelheden gebeurt conform de daarvoor gelden normen middels uiterst nauwkeurige en periodiek gekalibreerde meetapparatuur.

Aansluitend op een inbedrijfstelling is het mogelijk om de werking van JET-systemen visueel in beeld te brengen. Dat gebeurt middels professionele rookmachines waarbij de rookvloeistof wordt vernevelt.  Bij de rookproeven wordt gebruik gemaakt van veilige en algemeen toegepaste  "theaterrook".   

U kunt zelf ervaren dat de primaire toegevoerde lucht zich conform de opgezette rekenmodellen in de ruimte verdeelt.

 

Meten van luchtsnelheden
Inregelen luchthoeveelheid
Rookproef

Contactinformatie

 

Smitsair B.V.
Industrieweg 6
1422 AJ  UITHOORN
Tel: +31 297 564455