Regelkleppen

De regelkleppen van Smitsair Luchttechniek zijn uitermate geschikt om luchthoeveelheden in te regelen, luchtstromen te mengen en of geheel af te sluiten. Onze kleppenregisters zijn geschikt voor montage op of tussen luchtkanalen, tegen een gevelsparing, of gecombineerd en samengebouwd achter onze ventilatieroosters.

Luchtdicht

Onze kleppenregisters zijn getest op luchtdichtheid volgens NEN-EN 1751. Al onze kleppenregisters voldoen volgens deze test aan luchtdichtheidsklasse C. Een groot deel voldoet zelfs aan luchtdichtheidsklasse D. (zie onze documentatie blz.7)

EIA-subsidie

Voor luchtkanalen systemen die minimaal aan klasse C voldoen kan er een EIA-subsidie verkregen worden. Voor zowel nieuwbouw als renovatie kan er subsidie aangevraagd worden tot maximaal € 10,- per m² gebouwoppervlak. Kijk op de website van RVO.

Kleppen met EG verklaring

Handleiding kleppenregisters met EG verklaring: klik hier