Cookieverklaring

Smitsair B.V.
Industrieweg 6
1422 AJ Uithoorn
Nederland
smitsair.nl
verkoop@smitsair.nl
KVK 33158649

 

1.   IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

A.  Cookies

 1. Smitsair V. gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.
 2. Er bestaan verschillende soorten cookies:
  1. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  2. Analytische cookies van Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.
  3. Tracking cookies worden door een externe partij Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen  kan worden  opgebouwd.  Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

 

B.   Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt

 1. Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door middel van een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

 

 

2.  COOKIEOVERZICHT

A.  Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

 1. De website van Smitsair V. maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.
 2. In totaal zijn er op nl 23 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Smitsair B.V. op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:

 

 

B.   Cookietabel

 

Cloudflare

Functioneel

cfduid cf_ob_info cf_use_ob

1 maanden Einde sessie Einde sessie

 

Cloudflare is een platform dat de prestaties en veiligheid van websites verbetert. Deze cookies identificeren en volgen de gebruiker, onder andere om een load-balancer en een bot-manager te laten werken. Tevens wordt er een cookie gebruikt om te bepalen of webverkeer vertrouwd is.

 

 

CookieCode

Functioneel

PraivacyAudit PraivacyCookieConsent

ljaar ljaar

 

In de cookie PraivacyCookieConsent worden uw voorkeuren wat betreft het toestaan van cookies geregistreerd. Middels de cookie PraivacyAudit kunt u op anonieme wijze later terugzoeken welke toestemming u heeft gegeven voor het plaatsen van cookies.

Drupal               Functioneel        has_js                                                                    Einde sessie

Deze cookie wordt geplaatst door drupal.org en wordt gebruikt om te kunnen uitlezen of de browser van de websitebezoeker JavaScript aan heeft staan.

 

Google               Functioneel,Secure-3PAPISIDEinde sessie
Analytisch,Secure-3PSIDEinde sessie
TrackingSecure-APISIDEinde sessie
Secure-HSIDEinde sessie
Secure-SSID

lP_JAR

Einde sessie Einde sessie
APISIDEinde sessie
HSIDEinde sessie
NIDEinde sessie
SAPISIDEinde sessie
SIDEinde sessie
sidEinde sessie

Dit zijn cookies geplaatst door Google voor het gebruik van Google Maps en Google Adwords. Zo worden o.a. voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen  ze  tegen  ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Lees hier op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt.

 

 

Google Analytics

Analytisch          _ga

_gat

_gid

2jaar

Einde sessie 22 uur

 

Google gebruikt deze cookies om de websitebeheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen via de dienst Google Analytics. De _gat cookie zorgt ervoor dat er niet een ongelimiteerd aantal verzoeken wordt verstuurd om gegevens door te geven.

 

 

Google Analytics (anon.)

Analytisch (anoniem)

 

Google gebruikt de _ga cookie om de website beheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen via de dienst Google Analytics. De _gat cookie zorgt ervoor dat er niet een ongelimiteerd aantal verzoeken wordt verstuurd om gegevens door te geven. Uw ip-adres is gemaskeerd, waardoor u als bezoeker anoniem blijft.

 

 

Site Cookies

Functioneel         ais SSESSbeefbcec00adb2559Se8370897523Se3

Einde sessie 3 weken

 

Deze cookies houden ingevoerde gegevens op de website bij, zodat het gebruik van de website makkelijker is voor de gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan inloggegevens, gegevens die worden ingevuld op formulieren en het opslaan van voorkeuren.

 

3. GOOGLE ANALYTICS

A.  Google

 

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van  het  ongetwijfeld  bij u  bekende bedrijf Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google Smitsair B.V. heeft hier geen invloed op.
 • U kunt hier lezen op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt en voor welke doeleinden deze worden

 

B.   Privacy-instellingen

 

 1. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type
 2. Smitsair V. heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar
 1. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google (zoals a. Adwords, DoubleClick).

 

 

4. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN

A.  Deze cookieverklaring is niet van toepassing

 

 1. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Smitsair V. niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.
 2. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te
 • Deze cookieverklaring kan worden Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20210302.

 

5.  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A.  Uw rechten

 

 1. U heeft het recht om:
  1. uw persoonsgegevens in te zien;
  2. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  3. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  4. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
  5. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
  6. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel
 2. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Smitsair V. hebben, stuur dan een verzoek naar verkoop@smitsair.nl
 • Smitsair B.V. wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te Ter bescherming van uw privacy verzoekt Smitsair B.V. u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 1. Smitsair V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 

6.   KLACHTRECHT

A.  Interne behandeling

 

 1. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt Smitsair B.V. u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot verkoop@smitsair.nl.

 

B.   Autoriteit Persoonsgegevens

 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen  bij de  Autoriteit  Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over­ gebruik-persoonsgegevens